Wie werken aan het LEAPfROG project? Ontdek het onderzoeksteam, de private partners en de adviesraden van LEAPfROG.

Onderzoeksteam

dr. Joanna Klopotowska

Hoofdaanvrager en projectleider LEAPfROG

Leider werkpakket 5

dr. Ronald Cornet

Leider werkpakket 1

Prof. dr. Ron Herings

Werkpakket 1

dr. Iacopo Vagliano

Werkpakket 2

dr. Giovanni Cina

Leider werkpakket 3

Prof. dr. Ameen Abu-Hanna

Werkpakket 3

dr. Stephanie Medlock

Leider werkpakket 4

dr. Linda Dusseljee – Peute

Werkpakket 4

Joris Lieverse

PhD student werkpakket 1 & 4

Daniel Fernandez Llaneza

PhD student werkpakket 3 & 4

Prof. dr. Mariette van den Hoven

Ethische begeleiding

dr. Birgit Damoiseaux-Volman

Kennisbenutting & outreach

Prof. dr. Annette ten Teije

Leider werkpakket 2

Prof. dr. Frank van Harmelen

Werkpakket 2 & 3

Romy Vos

PhD student werkpakket 2 & 3

Prof. dr. Cornelis Boersma

Werkpakket 2 & 5

Partners

In het LEAPfROG project werken we samen met 8 private partners. Deze partners investeren financieel, met tijd, kennis of met technische vaardigheden in het project.

Je nieren zijn van levensbelang. Ze zijn onmisbaar voor een gezond en fit leven. Daarom strijdt de Nierstichting voor gezonde nieren voor iedereen en doen we er alles aan om het leven van nierpatiënten te verbeteren.

De Nierstichting ondersteunt LEAPfROG in-cash en adviseert als lid van de gebruikerscommissie bij de uitvoering van het onderzoek en verspreiding van de resultaten.


De Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE) verzorgt de continue en complete registratie van alle beschikbare data van deelnemende IC afdelingen, met als doel het monitoren en optimaliseren van de kwaliteit van IC zorg.

NICE ondersteunt LEAPfROG in-cash en adviseert als lid van de gebruikerscommissie bij de uitvoering van het onderzoek en verspreiding van de resultaten. Het is bekend dat patiënten opgenomen op de Intensive Care, vaak medicatie-gerelateerde schade ondervinden, waaronder acute nierschade.


“PHARMO Instituut is een kenniscentrum op het gebied van onderzoek naar de effectiviteit, veiligheid en kosten van het gebruik van geneesmiddelen in de dagelijkse praktijk.”

PHARMO ondersteunt LEAPfROG in-kind met toegang tot PHARMO data. Hiernaast adviseert PHARMO als lid van de wetenschappelijke adviesraad op het gebied van farmaco-epidemiologie.


Castor ondersteunt LEAPfROG in-kind met tools om data FAIR te maken en ondersteunt in het gebruik van deze tools.


Z-Index biedt ondersteuning aan artsen, apothekers, het bedrijfsleven, de overheid en zorgverzekeraars bij het voorschrijven, afleveren, bestellen, declareren en de vergoeding van zorgproducten.

Z-Index ondersteunt LEAPfROG in-kind met kennis en advies over de G-standaard.


“Maximize therapeutic success with precision medicine. We empower life science and provider healthcare organizations to individualize treatment from clinical development to the point of care.”

Insight RX ondersteunt LEAPfROG in-kind met software, ontwikkeling en integratie.


Digital Health Link ondersteunt LEAPfROG in-kind met het beoordelen van de mogelijkheden van een nieuwe procedure om data te koppelen.


Pitts AI adviseert LEAPfROG in werkpakket 2 bij het opzetten van een ‘living systematic review’ over geneesmiddel gerelateerde nierschade.

Adviesraden

De wetenschappelijke adviesraad en de maatschappelijke adviesraad ontvangen periodiek informatie over de LEAPfROG studie en de resultaten. De adviesraden ondersteunen het project in disseminatie van de resultaten naar hun (inter)nationale netwerk. Hiernaast zijn zij actief betrokken bij het LEAPfROG onderzoek. Zo kunnen de adviesraden verbeteringen rondom medicatieveiligheid en patiëntenzorg identificeren en integreren met de ontwikkelingen in LEAPfROG.

Wetenschappelijke adviesraad

Prof. dr. Luuk Hilbrands

Prof. dr. Teun van Gelder

Prof. dr. Nicolette de Keizer

Prof. dr. Kitty Jager

dr. Otto Maarsingh

dr. Vianda Stel

Maatschappelijke adviesraad

Wanda Konijn

Erol Hofmans

Heiralde Marck

dr. Jan Pander

Ruben Boyd

Jasper Boomker

Gerty Holla

Laetitia Stuijt

Dennis Japink

David de Koning


Over LEAPfROG

LEAPfROG is een wetenschappelijk onderzoek naar de meerwaarde van machine learning en big-data voor het optimaliseren van farmacotherapie uitkomsten bij patiënten met multimorbiditeit. LEAPfROG is een private-publieke samenwerkingsverband tussen Amsterdam UMC, Vrije Universiteit, Open Universiteit en acht private partners. LEAPfROG wordt voor 70% gefinancierd door NWO. De private-partijen co-financieren het project voor 30%.

Contact