LEAPfROG is een wetenschappelijk onderzoek naar de meerwaarde van machine learning en big-data voor het optimaliseren van farmacotherapie uitkomsten bij patiënten met multimorbiditeit. Multimorbiditeit betekent dat iemand 2 of meer chronische aandoeningen heeft.

Meer mensen met veel geneesmiddelen

Het aantal mensen met meerdere chronische aandoeningen tegelijkertijd neemt toe. Voor deze aandoeningen worden meestal meerdere geneesmiddelen voorgeschreven. Zo ontstaat vaak een complexe combinatie van geneesmiddelen, wat ook polyfarmacie wordt genoemd.

Complex geneesmiddelgebruik

Kennis over de veiligheid van complex geneesmiddelgebruik is helaas beperkt. Mensen met multimorbiditeit worden vaak uitgesloten van onderzoek naar effecten en bijwerkingen van geneesmiddelen. In de wetenschappelijke studies worden meestal gezonde vrijwilligers onderzocht. Hierdoor hebben we onvoldoende zicht op de effecten en bijwerkingen van geneesmiddelen in de dagelijkse praktijk. Vooral bij mensen met multimorbiditeit en polyfarmacie.

Lerend medicatieveiligheid systeem

In het LEAPfROG project willen we een lerend medicatieveiligheid systeem creëren. Voor dit doel worden verschillende innovatieve machine learning technieken gebruikt. Gegevens uit elektronische patiëntendossiers en uit kennisbronnen (boeken, richtlijnen en artikelen) worden gecombineerd. Door deze combinatie worden meer betrouwbare en uitlegbare medicatieadviezen voor de individuele patiënt verwacht. Ook voor mensen met multimorbiditeit en polyfarmacie.

Case study

Om de meerwaarde van de LEAPfROG aanpak aan te tonen, zal medicatie-gerelateerde nierschade in patiënten met chronische nierziekten als eerste onderzocht worden. Dit is onze case study


Over LEAPfROG

LEAPfROG is een wetenschappelijk onderzoek naar de meerwaarde van machine learning en big-data voor het optimaliseren van farmacotherapie uitkomsten bij patiënten met multimorbiditeit. LEAPfROG is een private-publieke samenwerkingsverband tussen Amsterdam UMC, Vrije Universiteit, Open Universiteit en acht private partners. LEAPfROG wordt voor 70% gefinancierd door NWO. De private-partijen co-financieren het project voor 30%.

Contact